Ad image

Arsim

Arsim

Shtimja aktivizon ekip profesional për identifikimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara

Komuna e Shtimes ka angazhuar një ekip profesional të përbërë nga pedagogë e psikologë, për identifikimin e fëmijëve me aftësi

22:20 -03/12/2022