Ad image

Siguri

Siguri

Supremja ia zbut dënimin në 22 vjet burgim të akuzuarit për vrasjen në AKI

Gjykata Supreme e ka aprovuar pjesërisht kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të të dënuarit Valon Ibërdemaj, avokatit Besnik