Ad image

Auditori: Pasqyrat financiare të Termokosit nuk japin një pamje të drejt financiare

Alban Begolli
Alban Begolli 10:21 -06/06/2022

Sipas auditorit, pasqyrat financiare të Termokosit nuk paraqesin një pamje të drejt dhe të vërtetë të pozitës financiare të Ndërmarrjes Publike “Termokos”, transmeton KosovaNews.

Disa nga çështjet që kanë ndikuar për një opinion të tillë janë:

Përpos mos pajtueshmërisë me pasqyrat financiare, Zyra Kombëtare e Auditimit ka dhënë 31 rekomandime, 27 nga to janë rekomandime të reja të cilat përfshijnë, përmirësimin e kontrollit të brendshëm lidhur me raportimin financiar dhe pajtueshmërisë, korrigjimin e nevojshëm të informacionit financiar duke përfshirë shpalosjet në formë të shënimeve shpejguese.

TAGGED: ,
Shpërndaje