Ad image

Shkon në paraburgim babai që dyshohet që vrau të birin në Podujevë

Kosova News
Kosova News 14:17 -15/06/2022

Naim Ismajlit nga Podujeva i është caktuara masa e paraburgimit, ai dyshohet se të hënën e 13 qershorit vrau djalin e tij.

Gjykata Themelore në Prishtinë ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit N.S për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer dy vepra penale.

“…veprën penale Vrasje e rëndë nga neni 173 paragrafi 1 pika 1.3 dhe Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1të Kodit Penal të Republikës së Kosovës”, thuhet në njoftim.

Gjyqtari i procedurës paraprake kërkesën e prokurorit të shtetit për caktimin e masës së paraburgimit e ka aprovuar si të pa bazuar dhe të njëjtit i  ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej një muaj.

Gjyqtari i procedurës paraprake, me rastin e vlerësimit të rrethanave për caktimin e masës së paraburgimit  vlerësoi se me ndonjë masë tjetër alternative, nuk mund të arrihet  zhvillimi i suksesshëm i procedurës penale, përkatësisht shmangien e rrezikut për ikje si dhe ndikimi në deklarimet e dëshmitarëve dhe mbledhjen e provave materiale në këtë çështje penale.

Kundër këtij aktvendimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit të Kosovës.

Shpërndaje